Praktijkinformatie

Wil je meer informatie of een afspraak maken; bekijk mijn website, mail naar marieke@cesarwerkendam.nl of bel naar naar 06 22 76 70 71.

Vergoedingen
Oefentherapie Cesar wordt door nagenoeg alle zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. U wordt geadviseerd om uw polisvoorwaarden goed na te kijken.
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat 18 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed. U blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

Afmeldingen
Wanneer u de afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan als het kan 24 uur van tevoren laten weten? Er is een antwoordapparaat aanwezig in de praktijk zodat u een bericht kunt achterlaten, tevens is er de mogelijkheid om een email te sturen.
Indien, om wat voor reden dan ook, de afmelding niet tijdig gemeld is of u de afspraak vergeten bent wordt het volledige tarief aan u in rekening gebracht. Dit bedrag dient u dus zelf te voldoen en wordt niet door uw verzekeraar vergoed.

Tarieven
Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, of als uw aanvullende verzekering niet toereikend is, gelden in 2018 onderstaande tarieven.

  • Zitting oefentherapie Cesar: € 33,00
  • Screening: € 15,00
  • Intake en onderzoek na screening: € 33,00
  • Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek incl. rapport: € 52,00
  • Toeslag voor behandeling aan huis of op het werk : € 15,00
  • Zitting kinderoefentherapie: € 44,00
  • Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport: € 52,00
  • Instructie/overleg ouders/leerkracht van de patiënt: € 44,00
  • Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak: het volledige bedrag voor de gemaakte afspraak  

Overleg/rapportage
Waar nodig zal er overleg plaatsvinden tussen de huisarts, verwijzer en/of groepsleerkracht.Bij afronding van de behandeling, en soms ook tussentijds, wordt er een verslag gemaakt en opgestuurd naar de huisarts, verwijzer en/of groepsleerkracht. Uiteraard wordt hiervoor eerst uw toestemming gevraagd.

 

Advertenties